Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pragnie zwrócić uwagę, że na terenie województwa łódzkiego realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, oferujący bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanego badania wciągu ostatnich dwóch lat.
Mammografia finansowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonywana zarówno w stacjonarnych pracowniach, jak i w warunkach mobilnych (w tzw. mammobusach). W 2018 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowy z czterema podmiotami leczniczymi na realizację badań w pracowni mobilnej. Harmonogram wyjazdów mammobusów można śledzić na stronie ŁOW NFZ https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/profilaktyka/99-mammobusy . Dodatkowo na stronie NFZ pod adresem:   http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/dane-o-realizacji-programow/  załączane są cykliczne raporty dotyczące realizacji programów profilaktycznych (wskazana jest populacja objęta programem) z podziałem na gminy.