• odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

link do strony Rzecznik Praw Pacjenta