Stanowiska kierowania (dyspozytornie) podmiotów zarządzania kryzysowego funkcjonujące w systemie całodobowym


Lp. Nazwa Siedziba Telefon/e-mail
alarmowy miejski
1.

Powiatowe Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

w Zgierzu

Starostwo Powiatowe

w Zgierzu

ul. Sadowa 6a

95-100 Zgierz

 

42 288-82-73 1
42 288-82-72 1

663-907-882 2
pczk@powiat.zgierz.pl

2.

Powiatowe

Stanowisko

Kierowania

Komendy

Powiatowej PSP

w Zgierzu

ul. Łąkowa 6/8

95-100 Zgierz

998
112
42 714-55-71
kppsp22psk@straz.lodz.pl
3.

Powiatowe

Stanowisko

Kierowania

Komendy

Powiatowej Policji

w Zgierzu

ul. Długa 58/60

95-100 Zgierz

997
112
42 714-22-00
42 714-22-01
dyżurny@policja.zgierz.pl
4.

Wojewódzka

Stacja

Ratownictwa

Medycznego

w Łodzi

ul. Warecka 2

91-202 Łódź

999
112
42 636-15-65
wsrm.warecka@op.pl
5.

PGE Dystrybucja

S.A. Oddział Łódź

- Miasto

ul. Juliana Tuwima 58

90-021 Łódź

991 42 675 10 00
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl
6. Pogotowie Gazowe

ul. Myśliwska 1a

95-100 Zgierz

992  
7.

Powiatowa Stacja

Sanitarno

Epidemiologiczna

w Zgierzu

ul. A. Struga 23

95-100 Zgierz

  601-260-229
zgierz@pis.lodz.pl
8.

Wojewódzkie

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

w Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

987 42 664-14-09
42 664-14-10
42 665-16-45
42 639-44-05
wczk@lodz.uw.gov.pl

 

 

1 Czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
2 Zgłaszanie problemów (zagrożeń) nierozwiązanych na szczeblu gminy

 

Telefony komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach miast/gmin

Lp. Urząd miasta/gminy Siedziba Telefon/e-mail
1.

Urząd Miejski

w Aleksandrowie Łódzkim

Pl. Kościuszki 2

95-070 Aleksandrów Łódzki

42-270-03-21
42-270-03-46
42-712-22-90*
42-270-03-12*
2.

Urząd Miejski

w Głownie

ul. Młynarska 14

95-015 Głowno

42-719-11-29 (wew. 305)
42-719-10-08*
3. Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2

95-015 Głowno

42-719-13-54 (wew. 24)
4.

Urząd Miejski

w Ozorkowie

ul. Wigury 1

95-035 Ozorków

42-710-31-31
501-416-709**
5.

Urząd Gminy

w Ozorkowie

ul. Wigury 14

95-035 Ozorków

42-277-14-44 (wew. 105)
503-193-615**
6.

Urząd Gminy

w Parzęczewie

ul. Południowa 1

95-045 Parzęczew

42 718-60-95 (wew. 125)
503-140-413**
7. Urząd Miasta – Gminy Stryków

  ul. Kościuszki 27

95-010 Stryków

42-719-80-02 (wew. 130)
42-719-80-08**
8. Urząd Miasta Zgierza

  Pl. Jana Pawła II

16 95-100 Zgierz

42-714-32-22*
42-714-32-20*
9. Urząd Gminy Zgierz

  ul. Łęczycka 4

95-100 Zgierz

42-716-25-15 (wew. 236)
609-604-402**

  *całodobowy
** w sytuacjach kryzysowych czynny całodobowo

 

 

Służby, inspekcje i straże

 

Lp. Nazwa Siedziba Telefon
1.

Komenda Powiatowa Policji

w Zgierzu

ul. Długa 58/60

95-100 Zgierz

42 714-22-01
42 714-22-13
2.

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej

w Zgierzu

ul. Łąkowa 6/8

95-100 Zgierz

42 714-55-70
3.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego

w Zgierzu

ul. Sadowa 6a

95-100 Zgierz

42 719-08-14
4.

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna

w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23

95-100 Zgierz

42 714-03-30
5.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23

95-100 Zgierz

42 714-03-67
42 719-08-03
6.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska

ul. Lipowa 16

90-743 Łódź

42 633-33-43

Wydział Budownictwa i Ochrony

Środowiska Starostwa Powiatowego

w Zgierzu

ul. Sadowa 6a

95-100 Zgierz

42 288-82-00
7. Straż Miejska w Zgierzu

ul. Ks. J. Popiełuszki 3A

95-100 Zgierz

42 716-44-58

 

Inne podmioty realizujące zadania w ramach ochrony ludności

Lp. Nazwa Adres Telefon/ e-mail Uwagi
1. Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi ul. Zawiszy 8/10 91-823 Łódź 607-301-005
603-888-044
609-781-421
607-776-176
42-616-22-20
dzwonić w kolejności podanych numerów
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi ul. Roosevelta 9 90-056 Łódź 42-233-96-96
698-983-054(A1)
42-280-21-76(A2)
607-383-157(A2)
42-280-21-21(A2)
728-490-103(A2)
Centrum Zarządzania Ruchem (Stryków)
42-280-20-00 42-280-20-01
3. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu ul. Łódzka 20 95-100 Zgierz 42-716-06-07
42-716-16-76
 
4. „Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz” Sp. z o.o. ul. A. Struga 45 95-100 Zgierz 715-12-95
sekretariat@wodkan.zgierz.pl
 
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 42-715-12-96
887 151 296
czynne całą dobę
Stacja uzdatniania wody 42-716-24-30
5. Patrol Saperski- Tomaszów Mazowiecki J.W Tomaszów Mazowiecki 44-739-79-60
6. Nadleśnictwo Grotniki ul. Ogrodnicza 6/8 95-100 Zgierz 42-719-07-35
42-716-42-59
grotniki@lodz.lasy.gov.pl
W dni robocze w godz. 7 - 15
7. Dyspozytor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi ul. Tuwima 28 90-002 Łódź 42-652-38-87
42-205-40-43 – Zgierz
42-205-40-16 - Jedlicze
42-205-40-44 - Glinnik
całodobowo
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz
42 715-43-58
42 719-08-02
pcpr@powiat.zgierz.pl
42-719-08-02 (dział interwencji kryzysowej)


Załączniki: