Sekretariat:

kontakt: (tel.) 42 288 82 02

e-mail: architektura@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 4, p. 408


Naczelnik Wydziału:

Agnieszka Kropp-Nowacka

kontakt: tel. (42) 288 82 02

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 4, p. 407


Zastępca Naczelnika Wydziału:

Karol Zieliński

kontakt: tel. (42) 288 82 12

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 4, p. 404


Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

Pokój 403:

 • tel. (42) 288 82 05
 • tel. (42) 288 82 13

Pokój 404:

 • tel. (42) 288 82 07 
 • tel. (42) 288 82 12

Pokój 406: 

 • tel. (42) 288 82 09

Pokój 415 

 • tel. (42) 288 82 08


Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób;
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie;
 •  przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie;
 • uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu w czynnościach inspekcyjnych;
 • wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z prawa budowlanego, z wyłączeniem nadzoru budowlanego;
 • wykonywanie przypisanych Powiatowi zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca w tej dziedzinie z komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, Samorządem Województwa Łódzkiego;
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS;
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu lub lokalu;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.