Główny Specjalista:

Małgorzata Tomczuk

kontakt: tel. (42) 288 81 60

e-mail: promocja@powiat.zgierz.pl

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 315


Do podstawowych zadań Biura Promocji i Redakcji Gazety Powiatowej należy:

1) podejmowanie działań mających na celu promocję powiatu w kraju i za granicą (w szczególności: organizacja imprez promocyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, konkursów edukacyjnych, świąt narodowych itp.);
2) współpraca z innymi podmiotami (samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, urzędami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, w tym także zagranicznymi), w ramach podejmowania wspólnych inicjatyw promujących Powiat;
3) organizacja warsztatów i innych spotkań o charakterze informacyjnym i promocyjnym;
4) opracowywanie i wydawanie folderów, albumów, biuletynów, informatorów i plakatów promujących Powiat;
5) zamawianie gadżetów promocyjnych;
6) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z regionami zagranicznymi;
7) prowadzenie kalendarza imprez, wydarzeń, na których obecni są przedstawiciele władz Powiatu;
8) redagowanie i prowadzenie zakładki „Aktualności” oraz „Galerii zdjęć” na stronie internetowej Powiatu;
9) obsługa medialna imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat;
10) współpraca z mediami w celu informowania na bieżąco o działaniach podejmowanych przez władze Powiatu, a także podległe jednostki organizacyjne;
11) promowanie Powiatu w środkach masowego przekazu;
12) organizacja konferencji prasowych i briefingów;
13) promocja Powiatu poprzez media społecznościowe;
14) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na promocję Powiatu;
15) wpływanie na zintegrowaną promocję Powiatu we współpracy z poszczególnymi gminami wchodzącymi w jego skład;
16) redagowanie i wydawanie miesięcznika promocyjno- informacyjnego „Puls Powiatu”;
17) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.