Kierownik:

Andrzej Juszczyk

kontakt: tel.(42) 288 81 52

email: a.juszczyk@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 304


Do podstawowych zadań biura należy:

1) koordynacja i nadzór inwestycji i modernizacji realizowanych przez Powiat Zgierski;

2) realizacja bieżących remontów w budynkach Starostwa;

3) pomoc podległym jednostkom przy realizacji robót budowlanych;

4) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne;

5) współpraca z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych w zakresie realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;

6) współpraca z Wydziałem Organizacji i Spraw Obywatelskich w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych Starostwa, wymaganych przepisami prawa budowlanego”