Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

Kierownik:

Do podstawowych zadań biura należy:

1) koordynacja i nadzór inwestycji i modernizacji realizowanych przez Powiat Zgierski;

2) realizacja bieżących remontów w budynkach Starostwa;

3) pomoc podległym jednostkom przy realizacji robót budowlanych;

4) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne;

5) współpraca z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych w zakresie realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;

6) współpraca z Wydziałem Organizacji i Spraw Obywatelskich w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych Starostwa, wymaganych przepisami prawa budowlanego”