Sekretariat:

kontakt: tel. (42) 288 83 20, fax: (42) 716 10 90

e-mail: komunikacja@powiat.zgierz.pl

adres: 95-100 Zgierz ul. Długa 49, piętro 1, p.108


Naczelnik Wydziału: 

Małgorzata Szczepańska      

kontakt: tel. (42) 288 83 20     

adres: 95-100 Zgierz ul. Długa 49, piętro 1, p.109


Zastępca Naczelnika:

Aneta Snuszka

kontakt: tel. (42) 288 83 20

adres: 95-100 Zgierz ul. Długa 49, piętro 1, p.109


Pracownicy Wydziału Komunikacji w Zgierzu przyjmują klientów:

w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 - 15.30, we wtorek w godz. 8.00 - 16.30, w piątek w godz. 8.00 - 14.30

kontakt: (tel.) 42 288 83 45

e-mail: komunikacja@powiat.zgierz.pl

adres: 95-100 Zgierz ul. Długa 49


Pracownicy Wydziału Komunikacji w Ozorkowie przyjmują klientów tylko w sprawach rejestracji pojazdów:

w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 - 15.30, we wtorek w godz. 8.00 - 16.30, w piątek w godz. 8.00 - 14.30

kontakt: (tel.) 42 718 92 92

e-mail: km-ozorkow@powiat.zgierz.pl

adres: 95-035 Ozorków ul. Kościelna 1a


Pracownicy Wydziału Komunikacji w Głownie przyjmują klientów tylko w sprawach rejestracji pojazdów:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15.00

kontakt: tel. (42) 715 06 99

e-mail: km-glowno@powiat.zgierz.pl

adres: 95-015 Głowno ul. Norblina 1


Stanowiska obsługi w Zgierzu:

Rejestracja pojazdów:

 • informacja: tel. (42) 288 83 45
 • stanowiska obsługi: tel. (42)288 83 32, (42) 288 83 35, (42) 288 83 36, (42) 288 83 37

Uprawnienia kierowców:

 • tel. (42) 288 83 42, (42) 288 83 43, (42) 288 83 44

Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy:

 • tel. (42) 288 83 23

Transport:

 • tel. (42) 288 83 23

Stacje kontroli pojazdów i diagności:

 • tel. (42) 288 83 24

Organizacja i zarządzanie ruchem na drogach:

 • tel. (42) 288 83 22 

Do podstawowych zadań wydziału należ:

 • w zakresie rejestracji pojazdów:
  a)wydawanie decyzji w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdów,
  b) wydawanie decyzji w sprawie czasowego wycofania z ruchu pojazdów,
  c) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
  d) wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych) oraz tablic rejestracyjnych,
  e) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie rejestracji i wyrejestrowania pojazdów,
  f)potwierdzanie danych z wniosków innych organów,
  g)wydawanie zaświadczeń,
  h)przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu,
  i)wprowadzanie danych o pojazdach i właścicielach do Centralnej Ewidencji Pojazdów
  oraz do dokumentacji pojazdu;
 • w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
  a) wydawanie decyzji w sprawie wydania, zatrzymania, cofnięcia, zwrotu i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
  b) wydawanie decyzji o skierowaniu osoby na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne
  lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
  c) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem, międzynarodowych praw jazdy
  oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  d) prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień,
  e) wydawanie decyzji w sprawie wymiany zagranicznego prawa jazdy na polski dokument prawa jazdy,
  f) prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
  g) wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców oraz do dokumentacji;
 • wydawanie:
  a)licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  b)licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  c)zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy,
  d)zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozów krajowych;
 • Prowadzenie spraw dotyczących działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów:
  a)dokonywanie wpisów do rejestru działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
  b)wydawanie decyzji o zakazie prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
  c)sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  d)wydawanie oraz cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • Prowadzenie spraw dotyczących działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców:
  a)dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
  b)wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców
  i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru,
  c)sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  d) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wykładowców,
  e)wydawanie legitymacji instruktora;
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu;
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez sportowych, zgromadzeń i innych związanych
  z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt po drogach powiatowych i gminnych;
 • dokonywanie kontroli przewoźników;
 • uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników przewożących osoby transportem zbiorowym
  oraz dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa, bądź w przypadku klęski żywiołowej;
 • opiniowanie likwidacji linii kolejowych;
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykaz opłat

Wykaz dokumentów koniecznych do wydania odpowiednich uprawnień

Wzory druków i oświadczeń do pobrania dot. komunikacji