Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

Ewa Walczak

kontakt: (tel.) 42 288 83 11

e-mail:  e.walczak@powiat.zgierz.pl,  przk@powiat.zgierz.pl

adres: ul.Długa 49, 95-100 Zgierz, budynek B, piętro 1, pokój 102


Główny Specjalista:

Jolanta Jatczak

kontakt: (tel.) 42 288 83 12

e-mail:  j.jatczak@powiat.zgierz.pl,  przk@powiat.zgierz.pl

adres: ul.Długa 49, 95-100 Zgierz, budynek B, piętro 1, pokój 102


Główny Specjalista:

Urszula Olszówka

kontakt: (tel.) 42 288 83 12

e-mail:  u.olszowka@powiat.zgierz.pl,  przk@powiat.zgierz.pl

adres: ul.Długa 49, 95-100 Zgierz, budynek B, piętro 1, pokój 102


Przyjęcia konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywają się w godzinach niżej wskazanych:

 • poniedziałek, czwartek, piątek: 10.00 – 13.00
 • wtorek: 13.00 – 16.00

Do podstawowych zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony
  ich interesów;
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą
  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Łodzi, Federacją Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
 • udzielanie obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

Ważna informacja:

 • W celu uzyskania pomocy prawnej należy dostarczyć do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów kserokopie wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zgłaszanego problemu, np. dowodu zakupu towaru (paragonu), warunków gwarancji (karty gwarancyjnej), treści zawartej umowy wraz z regulaminem świadczenia usług i regulaminem promocji (jeśli taki dokument jest związany ze zgłaszanym problemem), zgłoszenia reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej z przedsiębiorcą itp.
 • Wszystkie sprawy kierowane do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te wysyłane drogą elektroniczną obligatoryjnie winny być wniesione na poprawnie wypełnionym formularzu „wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi” zamieszczony poniżej  i  zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy. W przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W sprawach pilnych istnieje także możliwość uzyskania porady w:

 • Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 113 - tel.: (42) 638-46-56
 • Oddziale Federacji Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 82 - tel.: (42) 633-08-78

Przydatne linki:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu nie odpowiada za nieprawidłowo podane godziny przyjęć na innych stronach.