Opłaty komunikacyjne dotyczące spraw związanych z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów dokonywane są na indywidualny numer konta uzyskiwany przez klienta przy załatwianiu sprawy bezpośrednio w urzędzie (przy złożeniu wniosku).

Opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych można również dokonać za pomocą strony: www.info-car.pl .

Potwierdzenie dokonania przelewu, który otrzymają Państwo na swój e-mail ze strony info-car.pl prosimy przesłać na e-mail: prawajazdy@powiat.zgierz.pl lub komunikacja@powiat.zgierz.pl w celu umożliwienia zamówienia dokumentu w PWPW.

W urzędzie realizujemy również płatności kartą płatniczą.

Po złożeniu w urzędzie drogą elektroniczną wniosku o rejestrację pojazdu, wniosku o wydanie dokumentu np.: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub ich wtórników itp., opłat za dokumenty komunikacyjne można dokonać na rachunek: 


POWIAT ZGIERSKI

47 8783 0004 0029 0065 2000 0076


UWAGA!

Wpłata na ogólny numer rachunku będzie przyjęta po złożeniu wniosku bezpośrednio w urzędzie lub drogą elektroniczną przez ePUAP

(nie należy dokonywać na powyżej wskazany numer rachunku wpłaty przed złożeniem wniosku)


Rejestracja stała:

 • Samochodu - 180,50 zł (178,50 zł + 2,00 zł. opłata ewidencyjna)
 • Przyczepy, naczepy – 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Ciągnika, motocykla – 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Motoroweru – 111,50 zł (110 zł +1,50 zł opłata ewidencyjna)

Rejestracja czasowa:

 • Samochodu - 62 zł (61 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna)
 • Przyczepy, naczepy – 40,75 zł (39,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna)
 • Ciągnika, motocykla – 37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • Motoroweru - 37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna)
 • Opłata ewidencyjna - 0.50 zł
 • Opłata skarbowa - za wydanie zaświadczenia 17 zł

Na opłatę składają się:

 • Dowód rejestracyjny - 54 zł 
 • Pozwolenie czasowe z Urzędu - 13,50 zł
 • Pozwolenie czasowe na wniosek - 18,50 zł
 • Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł 
 • Nalepka kontrolna na szybę - 18,50 zł 
 • Karta pojazdu (pojazd sprowadzony z zagranicy i wtórnik) - 75 zł
 • Komplet tablic samochodowych - 80 zł 
 • Komplet tablic indywidualnych - 1000 zł 
 • Tablica motocyklowa - 40 zł 
 • Tablica motorowerowa - 30 zł 
 • Komplet tablic samochodowych zabytkowych - 100 zł 
 • Tablica motocyklowa zabytkowa - 50 zł   
 • Wydanie jednej tablicy rejestracyjnej - 50 % ceny kompletu 
 • Komplet tablic samochodowych tymczasowych- 30 zł
 • Tablica motocyklowa tymczasowa - 12 zł 
 • Tablica motorowerowa tymczasowa - 12 zł 
 • Komplet znaków legalizacyjnych tymczasowych - 12,50 zł
 • Wydanie jednej tablicy - 50 % ceny kompletu 
 • Wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę - 100 % ceny kompletu tablic stałych
 • Opłata ewidencyjna - po 0,50 zł za wydanie:
  - dowodu rejestracyjnego
  - pozwolenia czasowego
  - zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
  - nalepki kontrolnej
  - karty pojazdu

Uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • Prawo jazdy (po zdanym egzaminie): 100,50 zł. (100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Wymiana prawa jazdy – 100,50 zł (100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł.
 • Pozwolenie na kierowanie tramwajem – 30,50 zł. (30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Wymiana pozwolenia na kierowanie tramwajem – 30,50 zł (30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Opłata ewidencyjna - 0.50 zł


Opłata skarbowa: (wyciąg)

Urząd Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
15 8783 0004 0017 2303 2000 0103

Opłacie skarbowej podlegają opłaty za:

 • Wydanie zaświadczenia - 17 zł
 • Kserokopia dokumentu potwierdzonego "za zgodność" - 5 zł / stronę
 • Upoważnienie / pełnomocnictwo - 17 zł
 • Wydanie decyzji na wniosek na:
          - wyrejestrowanie pojazdu - 10 zł
          - nadanie i nabicie numeru na nadwoziu, podwoziu, ramie pojazdu - 10 zł
          - wykonanie tabliczki znamionowej (zastępczej) pojazdu - 10 zł