Bogdan Jarota Starosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Finansowego, 
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Biura Audytu i Kontroli, 
 • Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • Obsługi Prawnej, 
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Geodety Powiatowego, 
 • Inspektora BHP, 
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, 
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 
 • Domu Dziecka w Dąbrówce, 
 • Domu Dziecka w Grotnikach, 
 • Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 
 • Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Krzysztof Kozanecki Wicestarosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
 • Biura Inwestycji i Remontów,
 • Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.

Wojciech Brzeski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Wydziału Komunikacji.

Adam Świniuch Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu,
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
 • Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie, 
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie, 
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, 
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. Stefana Staszica w Zgierzu, 
 • Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, 
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
 • Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu,
 • Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

Wojciech Budziarski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa,  
 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami.