Bogdan Jarota Starosta Zgierski - powołany Uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r.

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Finansowego, 
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Biura Audytu i Kontroli, 
 • Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • Obsługi Prawnej, 
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Geodety Powiatowego, 
 • Inspektora BHP, 
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak - powołany Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

nadzoruje pracę:

 •     Wydziału Rozwoju,
 •     Wydziału Architektury i Budownictwa,
 •     Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz jednostek, nad których działalnością wydział sprawuje nadzór:
  • - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie,
  • - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie,
  • - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu,
  • - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu,
  • - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
  • - Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim,
  • - I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie,
  • - Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie,
  • - Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
  • - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie,
  • - Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu,
  • - Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
  • - Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,
  • - Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie,
  • - Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,
  • - Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
  • - Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu.


Wojciech Brzeski Członek Zarządu - powołany Uchwałą nr I/4/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r.

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Biura Inwestycji.


Katarzyna Łebedowska Członek Zarządu  - powołana Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
 • Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu,
 • Domu Dziecka w Dąbrówce,
 • Domu Dziecka w Grotnikach,
 • Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie,
 • Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie.


Karol Maśliński Członek Zarządu  - powołany Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydziału Komunikacji