Bogdan Jarota Starosta Zgierski - powołany Uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r.

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Finansowego, 
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Biura Audytu i Kontroli, 
 • Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • Obsługi Prawnej, 
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Geodety Powiatowego, 
 • Inspektora BHP, 
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, 
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 
 • Domu Dziecka w Dąbrówce, 
 • Domu Dziecka w Grotnikach, 
 • Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 
 • Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu.


Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak - powołany Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.


Wojciech Brzeski Członek Zarządu - powołany Uchwałą nr I/4/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r.


Katarzyna Łebedowska Członek Zarządu  - powołana Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.


Karol Maśliński Członek Zarządu  - powołany Uchwałą nr XIV/153/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r.