Bogdan Jarota Starosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Krzysztof Kozanecki Wicestarosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich (z wyłączeniem zadań polityki personalnej),
 • Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Wojciech Brzeski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Biura Inwestycji i Remontów.

Adam Świniuch Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Biura Zamówień Publicznych.

Wojciech Budziarski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa,
 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami.