Skład Zarządu Powiatu


Bogdan Jarota Starosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Finansowego, 
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Biura Audytu i Kontroli, 
 • Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • Obsługi Prawnej, 
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 
 • Geodety Powiatowego, 
 • Inspektora BHP, 
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, 
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 
 • Domu Dziecka w Dąbrówce, 
 • Domu Dziecka w Grotnikach, 
 • Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 
 • Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu.


Krzysztof Kozanecki Wicestarosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
 • Biura Inwestycji i Remontów,
 • Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.


Wojciech Brzeski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Wydziału Komunikacji.


Adam Świniuch Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu,
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
 • Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim,
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie,
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie,
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu,
 • Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie,
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
 • Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu,
 • Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.


Wojciech Budziarski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa,  
 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie Nr 120.171.2014 Starosty Zgierskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.w sprawie szczegółowego podziału obowiązków pomiędzy Wicestarostę i Członków Zarządu.

Zadania Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady
 • wykonywanie uchwał rady
 • gospodarowanie mieniem powiatu
 • wykonywanie budżetu powiatu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową admininstrację zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.

Przyjęcia Klientów

Przyjęcia klientów przez Zarząd Powiatu Zgierskiego odbywają się w każdy wtorek w godzinach: 9-16

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny spotkania:
- pod nr tel. (42) 2888100 (sekretariat)- pocztą elektroniczną e-mail: starostwo@powiat.zgierz.pl