Skład Zarządu Powiatu


Bogdan Jarota Starosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 • Wydziału Drogownictwa,
 • Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich (w zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego),
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


Krzysztof Kozanecki Wicestarosta Zgierski

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
 • Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich (w zakresie promocji i ochrony zdrowia),
 • Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.


Wojciech Brzeski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
 • Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.


Adam Świniuch Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Biura Zamówień Publicznych.


Wojciech Budziarski Członek Zarządu

nadzoruje pracę:

 • Wydziału Komunikacji,
 • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Zarządzenie Nr 120.171.2014 Starosty Zgierskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.w sprawie szczegółowego podziału obowiązków pomiędzy Wicestarostę i Członków Zarządu.

Zadania Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady
 • wykonywanie uchwał rady
 • gospodarowanie mieniem powiatu
 • wykonywanie budżetu powiatu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową admininstrację zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.

Przyjęcia Klientów

Przyjęcia klientów przez Zarząd Powiatu Zgierskiego odbywają się w każdy wtorek w godzinach: 9-16

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny spotkania:
- pod nr tel. (42) 2888100 (sekretariat)- pocztą elektroniczną e-mail: starostwo@powiat.zgierz.pl