INFORMACJA
    Na podstawie Zarządzenia Nr 120.24.2019 Starosty Zgierskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w okresie 01 lipca - 30 sierpnia 2019 r. wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Zgierzu zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a tym samym przyjmowania interesantów.

    URZĄD BĘDZIE CZYNNY:
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 ,
    kasa Starostwa Powiatowego w Zgierzu będzie czynna każdego dnia w godzinach
    7.30 - 14.00.