Wiesław Stankowski Sekretarz Powiatu

tel. (42) 2888-360
pok. 301 (III piętro) ul. Długa 49

Do zadań Sekretarza należy:

 1. realizacja zadań w zakresie polityki szkoleniowej pracowników oraz dokonywanie ocen okresowych, po otrzymaniu stosownego upoważnienia;
 2. nadzór nad realizacją zadań Biura Rady, Biura Promocji i Redakcji Gazety Powiatowej oraz Obsługi Prawnej;
 3. koordynowanie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;
 4. koordynowanie działań zapewniających ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo informacji;
 5. nadzór nad realizacją zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie Powiatu;
 6. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw w zakresie:
  • skarg i wniosków
  • interpelacji, zapytań i wniosków radnych
  • organizacji i przeprowadzania wyborów powiatowych oraz referendum powiatowego
  • funkcjonowania kontroli zarządczej;
 7. nadzór nad realizacją zadań Wydziału Komunikacji.