Wiesław Stankowski Sekretarz Powiatu

tel. (42) 2888-111
pok. 102 (I piętro)

Do zadań Sekretarza należy:

 1. nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 2. realizowanie zadań w zakresie polityki szkoleniowej pracowników oraz dokonywanie ocen okresowych, po otrzymaniu stosownego upoważnienia,
 3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących zasady funkcjonowania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,
 4. nadzorowanie prac związanych z organizacją i obsługą posiedzeń Zarządu oraz współdziałanie w przygotowywaniu projektów uchwał Rady i Zarządu,
 5. nadzór nad realizacją zadań Biura Rady oraz Biura Promocji i Redakcji Gazety Powiatowej,
 6. koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu,
 7. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw w zakresie:
  - skarg i wniosków,
  - interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
  - organizacji i przeprowadzania wyborów powiatowych oraz referendum powiatowego,
  - funkcjonowania kontroli zarządczej Powiatu,
 8. koordynowanie działań zapewniających ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo informacji.