PRACE RADY

Sesje Rady Powiatu Zgierskiego zwoływane są na IV-ty piątek miesiąca.

Porządki obrad sesji Rady Powiatu Zgierskiego V kadencji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu Zgierskiego.

Harmonogram Dyżurów Radnych Powiatu Zgierskiego

Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zgierskiego
ustalane są przez Biuro Rady Powiatu pod nr telefonu: 42 2888240