Rada Powiatu Zgierskiego do określonych zadań powołała ze swego grona dziewięć stałych komisji, których skład podany jest poniżej.

 • KOMISJA REWIZYJNA
 1. Mamiński Rafał
 2. Elert Lidia
 3. Kubiak Krzysztofa
 4. Palmowska Bożena
 5. Pilarski Michał
 • KOMISJA STATUTOWO - PRAWNA
 1. Jędrzejczak Tomasz
 2. Brzeski Wojciech
 3. Jarota Bogdan
 4. Kozanecki Krzysztof
 5. Sobczak Maria
 • KOMISJA BUDŻETOWO - FINANSOWA
 1. Zinser Ilona
 2. Antczak Zbigniew
 3. Dąbek Iwona
 4. Gabrysiak Dominik
 5. Janiszewski Sławomierz
 6. Łebedowski Krzysztof
 7. Sobolewski Władysław

 • KOMISJA OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 1. Sobczak Maria
 2. Bączyk Adam
 3. Jurek Krzysztof
 4. Palmowska Bożena
 5. Szewczyk Piotr
 6. Tytus Budźko
 7. Wesołowski Łukasz
 • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 1. Jurek Krzysztof
 2. Brzeski Wojciech
 3. Gabrysiak Dominik
 4. Grzelak Jolanta
 5. Mamiński Rafał
 6. Świniuch Adam
 7. Zinser Ilona

 • KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 1. Pilarski Michał
 2. Antczak Zbigniew
 3. Kubiak Krzysztofa
 4. Łebedowski Krzysztof
 5. Pieruń Michał
 6. Rzepecki Henryk

 • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 1. Wesołowski Łukasz
 2. Budziarski Wojciech
 3. Janiszewski Sławomierz
 4. Pietruszewski Włodzimierz
 5. Szewczyk Piotr

 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ
 1. Pietruszewski Włodzimierz
 2. Antczak Zbigniew
 3. Gabrysiak Dominik
 4. Grzelak Jolanta
 5. Kosmowski Witold
 6. Kubiak Krzysztofa
 7. Pieruń Michał
 8. Sobolewski Władysław
 9. Szewczyk Piotr
 10. Świnuch Adam
 • KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
 1. Elert Lidia
 2. Bączyk Adam
 3. Jędrzejczak Tomasz
 4. Kosmowski Witold
 5. Kozanecki Krzysztof
 6. Rzepecki Henryk
 7. Tytus Budźko