Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Rady i komisji.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i komisji,
 • protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,
 • przygotowywanie uchwał Rady do przedłożenia organom nadzoru,
 • prowadzenie rejestrów:
  - uchwał Rady,
  - interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

Informacje podstawowe:

 • ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
 • tel. (42) 2888240
 • e-mail: rada@powiat.zgierz.pl
 • pokój nr: 102
 • Obsługa:
  - Wanda Komorowska
  - Monika Banasiak