Nazwa rachunku

Numer rachunku

Rodzaj wpłaty

Rachunek bieżący budżetu Powiatu

35 8783 0004 0029 0065 2000 0001                                                                                                                         


Rachunek dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Zgierzu

08 8783 0004 0029 0065 2000 0002

ZAJĘCIE PASA DROGI,

KARTA WĘDKARSKA,

KOSZTY SĄDOWE,

USUNIĘCIE/PARKOWANIE POJAZDÓW,

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Rachunek wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Zgierzu

56 8783 0004 0029 0065 2000 0011


Rachunek dochodów Skarbu Państwa

78 8783 0004 0029 0065 2000 0003

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, WYKUP/PRZEKSZTAŁCENIA NIERUCHOMOŚCI, CZYNSZ DZIERŻAWNY

Rachunek sum depozytowych

51 8783 0004 0029 0065 2000 0004

WADIUM,

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

98 8783 0004 0029 0065 2000 0031


Rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 8783 0004 0029 0065 2000 0005


Rachunek za usługi komunikacyjne

47 8783 0004 0029 0065 2000 0076

PRAWO JAZDY,

REJESTRACJA POJAZDÓW,

LICENCJE, ZEZWOLENIA

Rachunek za usługi geodezyjne

74 8783 0004 0029 0065 2000 0075

OPŁATY ZA MAPY,

WYPISY I WYRYSY Z REJESTRU GRUNTÓW


Ponadto informujemy, że wpłaty z tytułu OPŁAT SKARBOWYCH:

ZAŚWIADCZENIE,

UPOWAŻNIENIE,

PEŁNOMOCNICTWO,

POZWOLENIE NA BUDOWĘ/UŻYTKOWANIE/ROZBIÓRKĘ,

KSEROKOPIA DOKUMENTU POTWIERDZONA „ZA ZGODNOŚĆ”,

WYREJESTROWANIE POJAZDU,

należy kierować na konto

Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95 - 100 Zgierz na rachunek o nr:

15 8783 0004 0017 2303 2000 0103.