Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Od 20 września 2010 roku urzędnicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pracują przy użyciu wdrożonego systemu elektronicznego obiegu dokumentów o nazwie Proton. System umożliwia klientom urzędu składanie podpisanych elektronicznie dokumentów (wniosków, podań) za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz kontrolowanie przebiegu rozpatrywania złożonych wniosków.

Warunkiem koniecznym do złożenia dokumentów za pośrednictwem internetu jest jednak posiadanie przez interesanta podpisu elektronicznego (nie jest on wymagany do rejestracji i kontrolowania spraw) i zarejestrowania osobistego konta. Klient może również poprosić o wygenerowanie loginu i hasła do EBOI w kancelarii podawczej urzędu.

Po spełnieniu tych warunków, za pośrednictwem modułu: „złóż wniosek” można skorzystać z dostępnych formularzy, wypełniać je, dodawać odpowiednie załączniki i bezpośrednio przesyłać do Starostwa Powiatowego w Zgierzu w postaci elektronicznej.

Po złożeniu elektronicznego wniosku i przyjęciu go przez urząd, klient otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które traktowane jest jak zaświadczenie potwierdzające wpłynięcie dokumentów do urzędu. W przypadku nie posiadania podpisu elektronicznego dokument zostawia się jak wcześniej w kancelarii w formie tradycyjnej (papierowej), gdzie odbywa się jego rejestracja, a następnie zostaje zeskanowany i wprowadzony do obiegu elektronicznego. System rejestruje całą historię zmian rozpatrywanego wniosku. Dzięki temu klient urzędu zyskuje za pośrednictwem strony pełny wgląd w etapy rozpatrywania swojej sprawy, może sprawdzić u którego urzędnika znajduje się w danej chwili jego sprawa i ile jeszcze czasu pozostało do planowanego terminu jej załatwienia.

UWAGA - Jeśli posiadacie Państwo u nas otwarte sprawy, musicie zgłosić się do Kancelarii Podawczej z prośbą o wygenerowanie loginu i hasła, by móc je kontrolować. Osoby składające nowe dokumenty w urzędzie mogą również poprosić o wygenerowanie danych do logowania.

Można też złożyć dokument elektroniczny przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej zwanej też ePUAP
Adres skrytki ePUAP: /SPZ/SkrytkaESP


Złóż dokument elektroniczny przez ePUAP

Interesant składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych.


Załóż konto użytkownika

www.powiat.zgierz.pl/cms/eboi/eboi.htmlwww.powiat.zgierz.pl/cms/eboi/eboi.html


Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.


Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego

Źródło: Rafal Roman