Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23 (II piętro)

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

  • lek. wet. Tomasz Czeszczyszyn
  • tel.: (42) 714-03-67
  • fax: (42) 714-03-41

Zadania jednostki (ogólne):

  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1077)