Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 • Stefan Gajewski
 • tel.: 719-08-14

Sekretariat:

Zadania jednostki (ogólne):

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie prawa
  budowlanego
 • badanie przyczyn powstania katastrofy budowlanej
 • Uwaga:
  PINB jest organem administracji rządowej funkcjonującym w powiatowej administracji zespolonej poza strukturą urzędu starostwa