Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23

Powiatowy Inspektor Sanitarny:

 • mgr. Barbara Wieteska
 • tel.: (42) 714-02-68
 • faks: (42) 714-02-66
 • e-mail.: zgierz@pis.lodz.pl

Pozostałe telefony:

 • Oddział Epidemiologii tel.: (42) 714-02-53
 • Oddział Żywności tel.: (42) 714-01-11
 • Nadzór Sanitarno - Inwestycyjny tel.: (42) 714-01-81
 • Higiena Dzieci i Młodzieży tel.: (42) 714-02-92
 • Higiena Pracy tel.: (42) 714-02-94
 • Księgowość tel.: (42) 714-02-78
 • Kadry tel.: (42) 714-01-14