Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23

Powiatowy Inspektor Sanitarny:

Pozostałe telefony:

  • Oddział Epidemiologii tel.: (42) 714-02-53
  • Oddział Żywności tel.: (42) 714-01-11
  • Nadzór Sanitarno - Inwestycyjny tel.: (42) 714-01-81
  • Higiena Dzieci i Młodzieży tel.: (42) 714-02-92
  • Higiena Pracy tel.: (42) 714-02-94
  • Księgowość tel.: (42) 714-02-78
  • Kadry tel.: (42) 714-01-14