Adres:

Komendant Powiatowej Policji:

Sekretariat:

Oficer dyżurny:

  • tel.: 714-22-00
  • tel.: 714-22-01