Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 6/8

Komendant:

  • bryg. mgr inż. Paweł Malinowski

Sekretariat komendanta:

  • tel.: 042-714-55-80
  • fax: 042-714-55-83

Centrala:

Zadania jednostki (ogólne):

  • Komenda Powiatowa PSP w Zgierzu spełnia swoje funkcje i realizuje zadania stosownie do uprawnień i zasad Ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz.400 z późn. zmian) oraz Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.351 z późn. zmian).
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy jest obszar powiatu zgierskiego. Pracą komendy kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy.
  • Komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są:
    Wydział ds. operacyjno-szkoleniowych i organizacyjno-kadrowych w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego , zwane dalej Powiatowym Stanowiskiem Kierowania; wydział ds. kontrolno-rozpoznawczych; wydział ds. finansów; wydział ds. kwatermistrzowsko-technicznych; stanowisko pracy - radca prawny; stanowisko pracy służby bhp i spraw obronnych.
  • W skład komendy powiatowej wchodzą: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ozorkowie, ul. Kościuszki 1, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strykowie, ul. Targowa 19.