Dom Pomocy Społecznej dla osób starych w Głownie

Adres:

Dyrektor:

Sekretariat:

 • tel : (42) 716-43-77, (42) 716-30-01
 • fax: (42) 719-41-65

Dom Pomocy Społecznej dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn

Adres:

Dyrektor:

Kontakt:

 • tel.:042 712-19-80, 042 712-19-96
 • fax: 042 712-12-08
 • Dyrektor - wew 116
 • Gł.Księgowa - wew 133
 • Kadry - wew 111
 • Pracownik Socjalny - wew 118

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ozorkowie
Adres:

 • 95-035 Ozorków , ul. Mickiewicza 1

Dyrektor:

Sekretariat:

 • tel.: (42) 270-00-80
 • fax: (42) 270-00-91

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Zgierzu

Adres:

 • 95-100 Zgierz , ul. Chełmska 16/18

Dyrektor:

Sekretariat:

 • tel.: (42) 719-07-27
 • fax: (42) 716-67-63