Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 • Ewa Walczak - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Jolanta Jatczak - Główny Specjalista
 • tel.: (42) 2888 310
 • adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 49
 • pokój: 102, budynek B
 • e-mail: przk@powiat.zgierz.pl

Do podstawowych zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony
  ich interesów;
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą
  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Łodzi, Federacją Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
 • udzielanie obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach:

 • poniedziałek, czwartek, piątek: 10.00 – 13.00
 • wtorek: 12.30 – 16.00

Pytania online można kierować na adres:

W sprawach pilnych istnieje także możliwość uzyskania porady w:

 • Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 113 - tel.: (42) 638-46-56
 • Oddziale Federacji Konsumentów w Łodzi, ul. Piotrkowska 82 - tel.: (42) 633-08-78

Ważna informacja:

 • W celu uzyskania pomocy prawnej należy dostarczyć do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów kserokopie wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących zgłaszanego problemu, np. dowodu zakupu towaru (paragonu), warunków gwarancji (karty gwarancyjnej), treści zawartej umowy wraz z regulaminem świadczenia usług i regulaminem promocji (jeśli taki dokument jest związany ze zgłaszanym problemem), zgłoszenia reklamacyjnego, korespondencji prowadzonej z przedsiębiorcą itp.
 • Wszystkie sprawy kierowane do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, również te wysyłane drogą elektroniczną obligatoryjnie winny być wniesione na poprawnie wypełnionym formularzu „wniosek o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi” zamieszczony poniżej  i  zawierać imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) oraz telefon kontaktowy. W przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Przydatne linki:

Złożenie wniosku za pomocą formularza kontaktowego

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Aby złożyć wniosek elektroniczny wymagane jest założenie konta oraz wypełnienie wniosku.

Przy składaniu tego wniosku nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Rejestracja konta EBOI

Wniosek do Rzecznika Praw Konsumentów