Telefon Życzliwości jest to program przeznaczony dla Seniorów z terenu Powiatu Zgierskiego, który powstał przy współudziale Powiatowej Rady Seniorów i Starostwa Powiatowego w Zgierzu w zakresie pomocy i porad psychologicznych.


Telefon kontaktowy: 

730-250-540

Porad będzie udzielać psycholog Marta Borysiak( pracownik PCPR w Zgierzu ) w następujących dniach:

Poniedziałek    13:00 - 15:00

Piątek                9:00 - 11:00