Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, Starostwo Powiatowe w Zgierzu rozpoczyna realizację

Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.


Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać kartę przystępując do programu.

Karta jest bezterminowa i bezpłatna.

Założeniem programu jest poprawa życia osób starszych poprzez ich aktywizację i stworzenie możliwości dokonywania zakupu towarów bądź usług ze zniżką w wysokości zaproponowanej przez Partnerów Programu.


Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się m.in.:

-uzdrowiska,

-ośrodki zdrowotno medyczne

-ośrodki rehabilitacyjne

-ośrodki kulturalne(kino, teatr, muzea)

Partnerem Programu może zostać każdy podmiot oferujący sprzedaż produktów lub świadczący usługi, który zaoferuje zniżki dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora. W zamian oferujemy firmom partnerskim pomoc w promowaniu ich marki.

Jeżeli chcecie Państwo przystąpić do Programu jako Partner, do czego gorąco zachęcamy prosimy o wypełnienie i dostarczenie wypełnionego wniosku na adres:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, 95-100Zgierz (Powiatowa Rada Seniorów) pokój nr 102.


Link do Listy Partnerów Honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora