W dniu 24 kwietnia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu odbyło się V Posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów,
na którym Członkowie Rady szczegółowo omówili temat przystąpienia przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu do Porozumienia
z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi oraz do Porozumienia z Ogólnopolską Kartą Seniora.Więcej na ten temat w artykule:


"Rada Pełna Pomysłów Dla Seniorów"