Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął działania, dotyczące badania w zakresie wpływu organizacji czasu pracy na aktywność  zawodową osób w wieku 50-74 lat.

Ankieta prowadzona jest na potrzeby badań naukowych i ma charakter anonimowy.

Szczegóły informacji dostępne są po adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform?usp=sf_link