A A

Trwają ostatnie prace związane z budową nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim. Niedawno zajrzeliśmy do środka powiatowej inwestycji, by zobaczyć jak postępują... Czytaj więcej  

– Często dopiero w ostatniej chwili, piesi korzystający z przejść bez sygnalizacji świetlnej, są widoczni dla kierowców. Sytuację tę może znacznie poprawić zainstalowanie specjalnego oświetlenia pasów – przekonuje starosta zgierski Bogdan Jarota. Aby poprawić... Czytaj więcej  

Powiat Zgierski rozpocznie wkrótce realizację projektu pn." Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach... Czytaj więcej  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków... Czytaj więcej  

Z dniem 10 czerwca 2019 Fundacja INKUBATOR rozpoczęła rekrutację dla osób bezrobotnych do projektu pt.: "CZAS NA ZMIANY" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego... Czytaj więcej  

Jeremie2 oferuje możliwość atrakcyjnego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata... Czytaj więcej  

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019... Czytaj więcej  

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy strt"  w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjną pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i... Czytaj więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020-Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego... Czytaj więcej  

W dniu 17 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępności Plus 2018-2025. Jest to pierwszy program w Polsce, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. dzięki realizacji Programu... Czytaj więcej  

EKOlogiczny biznes dla: osoby w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGBURA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie... Czytaj więcej  

Właśnie ruszyła budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim. To inwestycja Powiatu Zgierskiego, organu prowadzącego szkołę. Zostanie zrealizowana przy wsparciu gminy Aleksandrów Łódzki. Pochłonie 7,5 mln zł. Wkład własny pokryje... Czytaj więcej