A A

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020-Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego... Czytaj więcej  

W dniu 17 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępności Plus 2018-2025. Jest to pierwszy program w Polsce, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. dzięki realizacji Programu... Czytaj więcej  

EKOlogiczny biznes dla: osoby w wieku 30 lat i więcej, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGBURA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie... Czytaj więcej