WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO:Programy współpracy:

Konsultacje powiatowych programów współpracy:

Załączniki:


Ogłoszenie:

Starosta Zgierski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do składu Zespołu doradczo – konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na jeden wolny wakat.

Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie spotkań i zakresu współpracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego

Oferty złożone w trybie art. 19a (poza konkursem):

Załączniki:


Informacje o konkursach:

Załączniki:

Oświadczenia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej:

Informacje ogólne: