WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO:Programy współpracy:
 • Formularz zgłoszenia opinii
 • Uchwała Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 • Ogłoszenie o konsultacjach
 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
 • Załączniki:


  Ogłoszenie:

  Starosta Zgierski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do składu Zespołu doradczo – konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na jeden wolny wakat.

  Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie spotkań i zakresu współpracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego


  Zarządzenie Starosty Zgierskiego zmieniające Zarządzenie w sprawie spotkań i zakresu współpracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego


  Oferty złożone w trybie art. 19a (poza konkursem):

  Załączniki:


  Informacje o konkursach:


  Załączniki:


  Informacje dla organizacji pozarządowych:

  Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

  Informacje ogólne: