WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO:Programy współpracy
Załączniki:


Ogłoszenie:

Starosta Zgierski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do składu Zespołu doradczo – konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na jeden wolny wakat.

Zarządzenie Starosty Zgierskiego w sprawie spotkań i zakresu współpracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego


Zarządzenie Starosty Zgierskiego zmieniające Zarządzenie w sprawie spotkań i zakresu współpracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego


Oferty złożone w trybie art. 19a (poza konkursem):

Załączniki:


Informacje o konkursach:


Załączniki:


Informacje dla organizacji pozarządowych:

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Informacje ogólne: