OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO.pdf Formularz ofertowy

więcej  

Treść w załączniku: UCHWAŁA NR 22/83/18 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

więcej  

Treść w załączniku: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO.pdf

więcej  

Komunikat Konsultanta krajowego Komunikat Ministerstwa Zdrowia do rodziców MZ komunikat do świadczeniodawców Plakat Pneumokoki

więcej  

   Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2017 r., poz. 519. ze zm.), Starosta Zgierski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni...

więcej