Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Większa wiedza-Skuteczna praktyka-Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”. W dniu 30 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca działania w projekcie. Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze miast i gmin w powiecie, przedstawiciele rad gminnych oraz wydziałów oświaty. Obecne były: Anna Cain, dyrektor WODN w Zgierzu oraz Elżbieta Paciejewska-Stolarz, dyrektor WODN w Łodzi. Wśród zaproszonych gości pojawili się dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek oświatowych.

Licznie zgromadzili się nauczyciele szkół i przedszkoli z terenu powiatu. Zebranych przywitał starosta zgierski, Bogdan Jarota. Następnie naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – Ilona Rafalska, wspólnie ze Starostą i panią Darią Szczesiak, koordynatorką projektu, wręczyli uroczyście podziękowania dla instytucji współpracującej - WODN w Łodzi oraz wykonawców zatrudnionych w projekcie – SORE i koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

Pani Ilona Rafalska przypomniała genezę projektu i dane statystyczne. Kryterium strategicznym był udział co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2011 lub 2012 r., a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej tej średniej. Zaplanowano przeszkolić 350 nauczycieli, zrekrutowano około 600. Projekt zrealizowano w 35 placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach).

Ta statystyka potwierdziła się również w prelekcji przygotowanej przez panią Annę Cain z WODN w Zgierzu (wykonawcę), która zrelacjonowała sposób realizacji zajęć szkoleniowych. Następowały one w różnorodnych formach: wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych, coachingu, lekcji pokazowych. Wykładowcy i trenerzy reprezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wnioski wypracowane przez uczestników zajęć posłużą do planowania pracy w kolejnych latach. Bardzo wysoko oceniono organizację sieci współpracy i samokształcenia. W ramach projektu powstały 4 takie sieci w obszarach tematycznych ustalonych w drodze diagnozy w placówkach. Nauczyciele uczestniczący w sieci wymieniali wiele plusów tej formy współpracy bardzo wysoko.

Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi pani Renata Święciak-Ruda, uczestniczka sieci dyrektorów (dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim) „ …wartością dodaną jest niepodważalny fakt, że nauczyciel, dyrektor nie pozostaje sam z trudnymi sprawami zawodowymi, ponieważ obok są inni, którzy rozwiązują podobne problemy i być może robią to lepiej, być może warto korzystać z ich doświadczenia”.

Entuzjastycznie opisywała współdziałanie w sieciach pani Anna Kijo – ekspert łódzkiego WODN, koordynatorka jednej z sieci w projekcie. Wśród wielu sugestii dla nauczycieli i dyrektorów wymieniła potrzebę szeroko rozumianej współpracy na różnych polach zadań pedagogicznych, ale także otwarcie na nowe i nowoczesne metody pracy na rzecz uczniów. Praca na platformie przynosi korzyści ogromnej wagi. Dla jednych to forma wypowiedzenia się, podzielenia doświadczeniem i opinią, dla drugich możliwość skorzystania ze sprawdzonego materiału i bieżącego weryfikowania wniosków.

Wartość platformy mocno akcentowała pani Katarzyna Paliwoda, ekspert WODN w Łodzi, „sieciowiec”, która stwierdziła, że „ … platforma, to narzędzie pracy nieodzowne w pracy nauczyciela. Powinien je poznać i często po nie sięgać, nie może się go bać. W aktualnych czasach to wymóg konieczny i potrzebny. Niezbędne jest zatem rzetelne potraktowanie go”.

Właśnie odpowiedzialność uczestników projektu - zdaniem pana Emila Wiktorowskiego, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu, koordynatora sieci – pomogła zrealizować zadania projektowe. Stwierdził, że „ … poprzez zwiększenie jakości systemu doskonalenia nauczycieli oraz wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie, kadra oświatowa podwyższyła kompetencje zawodowe i umiejętności dydaktyczne w obszarach rocznych planów wspomagania. Pozostało życzyć powodzenia w przełożeniu ich na szkolną praktykę”. W tym duchu zakończono konferencję.

Dziękując gościom za przybycie, pani Małgorzata Łęcka - asystent koordynatora projektu, stwierdziła, że wiedza i doświadczenia zebrane przez nauczycieli i dyrektorów w projekcie stanowią fundament dla planowania i realizowania przyszłych wyzwań zawodowych. Te kwestie rozważali uczestnicy konferencji podczas poczęstunku i zwiedzania wystawy prac plastycznych i rękodzielniczych wykonanych przez uczniów biorących udział w zakończonym przez Powiat projekcie pn. „Większa wiedza-równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim”, który podobnie, jak projekt ORE, współfinansowany był przez Unię w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykaz osób pracujących w projekcie umieszczono w załączniku.

Personel pracujący w projekcie tu wpisz tekst ..........