W dniu 28 maja br., w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie, odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie". Zajęcia rozpoczęły się od wykonania wielu interesujących ćwiczeń praktycznych, dotyczących diagnozowania rodzajów wyobraźni.

Dominującym okazało się zagadnienie poświęcone trudnościom pojawiającym się podczas pracy z uczniami wymajającymi indywidualnego podejścia. Uczestnicy wymieniali wiedzę i doświadczenia w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pracowali nad metodami mającymi zastosowanie w kierunku indywidualnego rozwoju twórczego myślenia uczniów. Omówili rolę i zastosowanie narzędzi do publikowania informacji i tworzenia serwisów edukacyjnych. Analizowali cel i efektywność komunikowania się za pomocą platform internetowych. Sformułowali wnioski dotyczące metod aktywizujących i wpływu tego typu metod na indywidualny rozwój ucznia. Szkolenie oceniono, jako bardzo wartościowe.

tu wpisz tekst ..........