W dniu 21 maja br., na spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie, pani Katarzyna Paliwoda - koordynator Sieci przygotowała spotkanie z panią dr Barbarą Olszewską - ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, specjalistką w zakresie kreatywnego myślenia, rozwoju kreatywności, twórczości, coacha osobistego rozwoju.

Pani ekspert przygotowała ćwiczenia, które pokazywały jak zbadać zdolność kreatywnego myślenia u uczniów. Zaprezentowała przyniesiony ze sobą zestaw książek. Uczestnicy mogli przeglądać, a następnie dyskutowali miedzy innymi na temat organizowania czasu lekcyjnego i zastosowania form i metod pracy wspomagających rozwój twórczego myślenia w kasach składających się z różnych poziomów edukacyjnych i uczniów o różnych dysfunkcjach, którzy zdarzają się w zespołach klasowych. Wypracowane pomysły i porady znalazły się na platformie. Na platformie również zostały otworzone nowe wątki pod dyskusję, zaproponowane po spotkaniu przez uczestników sieci. Wśród tematów znalazły się: Jak rozwijać kreatywność na lekcjach języka obcego?; Jak rozwijać twórczość i kreatywność ucznia na lekcjach przedmiotów ścisłych?; Jak rozwijać aktywność twórczą ucznia w czasie realizacji przedmiotów humanistycznych?

tu wpisz tekst ..........