Zastosowanie technik twórczego myślenia w pracy z uczniem młodszym, to temat, któremu poświęcone zostało piąte spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Praca z uczniem młodszym”, w dniu 11 czerwca 2015r. Spotkanie prowadziła pani Dorota Nożewska, ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

Uczestnicy sieci podczas wykładu poznali koncepcje i strategie procesu twórczego, rodzaje twórczych operacji umysłowych oraz schemat prowadzenia treningu twórczości. Ciekawą dyskusję wywołał temat dotyczący zdolnego nauczyciela i jego umiejętności diagnostycznych, mentorskich i krystalizacji zdolności ucznia. Podczas spotkania uczestnicy sieci wykonywali praktyczne ćwiczenia z zakresu technik twórczego myślenia oraz test badający zdolności twórcze. Nauczyciele otrzymali materiały w formie papierowej-treść testu, artykuł pt. "Myślenie i twórczość". Mogą także pobrać z platformy internetowej, inne materiały merytoryczne, przydatne do pracy.

Na zakończenie zajęć, koordynator prowadząca Sieć - pani Mirosława Matczak, podsumowała wszystkie spotkania Sieci, podziękowała wszystkim za aktywność oraz wyróżniła nauczycieli, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa.

tu wpisz tekst ..........