Na ostatnim spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie”, w dniu 24 czerwca br., dominowała wzajemna wymiana myśli i spostrzeżeń uczestników z własnej pracy. potkanie miało charakter warsztatowy, podsumowujący.

Po wypracowaniu jednolitego rozumienia tematyki rozwoju twórczego myślenia i kreatywnościdyskutowano nad doborem odpowiednich metod i form pracy z uczniem w celu rozbudzenia twórczego myślenia. Uczestnicy sieci poznali darmowe narzędzia Tik pomocne w przygotowaniu wirtualnych obszarów wiedzy ucznia. Nowoczesne rozwiązania idą w parze z rozwojem medialnym naszego młodego pokolenia. Uczniowie przecież nieustannie przebywają w wirtualnym świecie, który jeszcze dziś jest mało zagospodarowany przez nauczycieli. Natomiast jego potencjał i zakres oddziaływania jest tak wielki, że należy wykorzystać ten obszar i zaimplementować go do kreatywnych zadań szkolnych. Zajęcia zostały ocenione jako bardzo wartościowe. Na zakończenie wspólnie podsumowano pełen cykl spotkań Sieci. Koordynatorka podziękowała nauczycielom za udział i zaangażowanie oraz podkreśliła wartość komunikacji na platformie dla zapewnienia standardów pracy nauczyciela z pożytkiem dla niego samego, a przede wszystkim uczniów.