W dniu 9 czerwca Uczestnicy Sieci diagnozowali wewnątrzszkolne przyczyny absencji. Zajmowali się zagadnieniami z zakresu diagnozowania: pedagogizacja rodziców, środowisko rodzinne a rozwój dziecka; jak przygotować się do zmiany. Dużą część spotkania poświęcono na omówienie przykładów dobrych praktyk.

Umiejętność diagnozowania wewnętrznych przyczyn absencji. Znajomość mechanizmów powodujących absencję. Wiedza na temat przeciwdziałania zjawisku wagarowania oraz instytucji, osób, organizacji, które oferują wsparcie w tym zakresie. Analiza regulacji wewnątrzszkolnych dotyczących absencji w szkole. Wypracowanie narzędzi do diagnozy absencji. Przygotowanie uczestników do sieci do innych niż ankietowe badań absencji np. fokus, wywiad, rozmowy. Porównywanie różnych zapisów regulacji wewnątrzszkolnych dotyczących absencji.