W dniu 28 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe Sieci dyrektorów. Spotkanie miało charakter szkoleniowy na temat skutecznej komunikacji w pracy dyrektora. Poprowadziła je pani Iwona Lanycia, ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, z którym Powiat Zgierski współpracuje przy realizacji projektu.

Uczestnicy sieci przypomnieli sobie tajniki sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W części warsztatowej ćwiczyli sposoby konstruowania komunikatów w kierunków różnych klientów szkoły pamiętając o budowaniu pożądanego wizerunku swojej placówki. Dyrektorzy bardzo wysoko ocenili merytorykę i sposób prowadzenia szkolenia. Na koniec spotkania, pani Małgorzata Łęcka (asystent koordynatora projektu) pogratulowała najbardziej aktywnym, natomiast pan Emil Wiktorowski (koordynator Sieci) dokonał podsumowania całego cyklu spotkań Sieci i wręczył wszystkim Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Dyrektorzy jednomyślnie opowiedzieli się za kontynuacją współpracy sieci w kolejnym roku szkolnym. Zaplanowano już wstępnie temat pierwszego spotkania w nowym roku szkolnym.

tu wpisz tekst ..........