Na spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Praca z uczniem młodszym”, w dniu 2.06.2015r., wrzała dalsza praca z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących myślenie TOC. Gałązka logiczna opisuje świat widziany oczami dziecka, zgodny z tym, jak ono go pojmuje.

Graficzna postać gałązki logicznej pomaga określić przyczynę i skutek oraz sposób postrzegania siebie lub sytuacji. Chmurka służy do analizy konfliktów. Znana jest dzieciom graficzna postać chmurki, jako zjawiska przyrody. W kolorze granatowym, burzowym obrazuje konflikt, jasno niebieski określa potrzeby stron konfliktu, natomiast czysty błękit, to wspólny cel. Słońce pokazuje różne możliwości zaspokojenia potrzeb. W pracy z małymi dziećmi, poprzez chmurkę uczymy je określania nie tylko własnych potrzeb, a poprzez właściwie dobrane zabawy uczą się szukać dobrych rozwiązań.

Powyższe narzędzia stosowali uczestnicy Sieci podczas ćwiczeń praktycznych odnosząc je do problematyki przyrodniczej i ekologicznej. Gałązkę logiczną analizowano w zakresie opisu i wnioskowania podczas zabaw badawczych z wodą. Chmurka dotyczyła rozwiązania problemu racjonalnego odżywiania się na podstawie wiersza "Chory kotek". Drzewko ambitnego celu rozpatrywano w kontekście zaplanowania działań aktywnych ruchowo. Na zakończenie uczestnicy Sieci formułowali wnioski z własnych doświadczeń w pracy zawodowej.