Strategie w budowaniu wizerunku placówki oraz działań w sytuacji kryzysowej – to temat spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli, w dniu 14 maja br. Uczestnicy poddali rozważaniom różnorodne działania podejmowane przez dyrektora na rzecz budowania prawidłowego wizerunku placówki.

Analizie zostały poddane zasoby środowiskowe, z którymi szkoła może współpracować oraz sposoby współpracy z rodzicami, którzy mają bardzo duży wpływ na budowanie wizerunku. Omawiano formy działań promocyjnych. Uczestnicy – dyrektorzy placówek powiatowych, zostali wyposażeni w przykładową strategię budowania wizerunku, która obowiązkowo musi się zaczynać od diagnozy stanu aktualnego. W związku z tym koordynator sieci podał warianty dokonania potrzebnej diagnozy. W drugiej części spotkania, po zapoznaniu się z koncepcją PR w kryzysie, zaprezentowaną przez koordynatora Sieci, uczestnicy określali działania szkoły właściwe w sytuacji kryzysu wizerunkowego. 

tu wpisz tekst ..........