A A

Na spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Praca z uczniem młodszym”, w dniu 2.06.2015r., wrzała dalsza praca z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących myślenie TOC. Gałązka logiczna opisuje świat widziany oczami dziecka, zgodny z tym, jak ono go pojmuje.

więcej  

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Większa wiedza-Skuteczna praktyka-Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”. W dniu 30 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca działania w projekcie. Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze miast i gmin w powiecie, przedstawiciele rad gminnych oraz wydziałów oświaty. Obecne...

więcej  

Na ostatnim spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie”, w dniu 24 czerwca br., dominowała wzajemna wymiana myśli i spostrzeżeń uczestników z własnej pracy. potkanie miało charakter warsztatowy, podsumowujący.Po wypracowaniu jednolitego rozumienia tematyki rozwoju twórczego myślenia i kreatywnościdyskutowano...

więcej  

W dniu 23 czerwca 2015 roku, w WODN w Zgierzu, odbyło się ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole”. Spotkanie przebiegało w dwóch modułach – dyskusyjnym oraz warsztatowym. Spotkanie...

więcej  

W dniu 9 czerwca Uczestnicy Sieci diagnozowali wewnątrzszkolne przyczyny absencji. Zajmowali się zagadnieniami z zakresu diagnozowania: pedagogizacja rodziców, środowisko rodzinne a rozwój dziecka; jak przygotować się do zmiany. Dużą część spotkania poświęcono na omówienie przykładów dobrych praktyk.

więcej  

Zastosowanie technik twórczego myślenia w pracy z uczniem młodszym, to temat, któremu poświęcone zostało piąte spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Praca z uczniem młodszym”, w dniu 11 czerwca 2015r. Spotkanie prowadziła pani Dorota Nożewska, ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia...

więcej  

W dniu 28 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe Sieci dyrektorów. Spotkanie miało charakter szkoleniowy na temat skutecznej komunikacji w pracy dyrektora. Poprowadziła je pani Iwona Lanycia, ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, z którym Powiat Zgierski współpracuje...

więcej  

W dniu 28 maja br., w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie, odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie". Zajęcia rozpoczęły się od wykonania wielu interesujących ćwiczeń praktycznych, dotyczących diagnozowania rodzajów wyobraźni.Dominującym okazało się zagadnienie poświęcone...

więcej  

Strategie w budowaniu wizerunku placówki oraz działań w sytuacji kryzysowej – to temat spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli, w dniu 14 maja br. Uczestnicy poddali rozważaniom różnorodne działania podejmowane przez dyrektora na rzecz budowania prawidłowego wizerunku...

więcej  

W dniu 21 maja br., na spotkaniu Sieci Współpracy i Samokształcenia w obszarze „Twórcze myślenie, pani Katarzyna Paliwoda - koordynator Sieci przygotowała spotkanie z panią dr Barbarą Olszewską - ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, specjalistką w zakresie kreatywnego...

więcej