Przydatne strony internetowe:

 1. Portal Funduszy Europejskich na lata 2007-2012: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
 3. Samorząd Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl
 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.pokl.lodzkie.pl
 5. Program Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013: www.rpo.lodzkie.pl
 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi: www.wup.lodz.pl
 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi EFS: www.pokl.wup.lodz.pl
 9. Baza projektów Programu Kapitał Ludzki: www.szkolenia.wup.lodz.pl
 10. Inwestycja w kadry: www.inwestycjawkadry.info.pl
 11. Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi: www.lodz.roEFS.pl
 12. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.pokl-rcpslodz.pl
 13. Europejski Fundusz Społeczny dla OPS, ROPS, PCPR: www.ops.pl