W dniu 12.07.2016 roku Powiat Zgierski podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla powiatu zgierskiego”.

Zadanie polega na opracowaniu: 71 sztuk opracowań - uproszczonych planów na łączną powierzchnię: 2909,27 ha i 40 sztuk opracowań - inwentaryzacji na łączną powierzchnię: 161,72 ha.

Całkowity koszt zadania: 90 258,36 zł

Wysokości dotacji:            45 129,00 zł

Wkład własny:                    45 129,36 zł

www.zainwestujwekologie.pl