Przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi spowodowało realizacje zadania pn. "Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr. 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu".

Wartość projektu - 189 000,00

Dofinansowanie - 79 000,00

Wkład własny- 110 000,00

Okres realizacji III i IV kwartał 2018.

Zakres robót obejmował: naprawę pokrycia dachowego, wymianę drzwi do sali gimnastycznej oraz łazienek, wymianę wentylatorów na sali, remont szatni i łazienek męskich oraz damskich (położenie glazury), remont pokoju nauczycielskiego (w-f), remont magazynku, wymianę instalacji elektrycznej oraz lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego, wykonanie zewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskiego, magazynku, szatni, łazienek.

Wyremontowanie sali gimnastycznej poprawiło warunki do uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego oraz umożliwiło korzystania z zajęć pozalekcyjnych, m.in. zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym.