W dniu 31.12.2015 roku Powiat Zgierski podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego”. 

Opracowanie dokumentacji zostało powierzone Instytutowi Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie.

Całkowity koszt zadania: 98 400,00 zł.

Wysokości dotacji  61 500,00 zł. 

Wkład własny: 36 900, 00 zł. brutto.


 POBIERZ PROGRAM OZE

http://www.zainwestujwekologie.pl/