Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91.

Głównymi celami programu są:

  • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu sprzyjania aktywnemu rozwojowi fizycznemu oraz uprawiania sportu pod okiem trenera – animatora,
  • popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Całkowita wartość projektu: 1 158 459,00 zł

Środki Urzędu Marszałkowskiego: 333.334,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 333 000,00 zł

Wkład własny: 492 125,00 zł