Konkurs z dziedziny edukacja ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia- 2015" ma nie tylko stworzyć komfortowe warunki sprzyjające przeprowadzaniu doświadczeń naukowych oraz pogłębić zainteresowania młodzieży. Ma również umożliwić interaktywne prowadzenie zajęć lekcyjnych wykorzystując nowoczesny sprzęt multimedialny zakupiony w ramach konkursu.

W konkursie dofinansowanie dostały:

"Pracownia Przyjaciół Przyrody w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Zgierzu"

Termin realizacji zadania 01-07-2015r. – 10.10. 2015r. 

Koszt całkowity zadania 38 995,03 zł . 

Dotacja 32 800,00 zł. 

Udział własny 6 195,03 zł.

"Ekopracownia do wiedzy poznania i zjawisk doświadczania w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim"

Termin realizacji zadania 19.12.2014 r. – 10.10. 2015r. 

Koszt całkowity zadania 29 140,01 zł. 

Dotacja 20 600,00 zł. 

Udział własny 8 540,01 zł.

„Ekologia to nasza przyszłość” – Zespół Szkół Specjalnych w Głownie. 

Termin realizacji zadania 01.07.2015r. – 10.10. 2015r. 

Koszt całkowity zadania 33 728,60 zł. 

Dotacja 29 400,00 zł.

 Udział własny 4 328,60 zł.

„EKOLAB - Cebertowicz” przy Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza
w Głownie. 

Termin realizacji zadania 01.07.2015r. – 10.10. 2015r. 

Koszt całkowity zadania 31 599,89 zł. 

Dotacja 28 999,89 zł. 

Udział własny 2600,00 zł.

"Moja wymarzona ekopracownia - stworzenie pracowni ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim"

Koszt całkowity zadania 38 967,87 zł. 

Dotacja 26 219,75 zł. 

Udział własny 12 748,12 zł.