Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  Całkowity koszt realizacji programu: 15 881,00 zł

    Dofinansowanie:  13 453,00 zł

    Wkład własny:       2 428,00 zł

  Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

W/w program obejmuje takie działania jak:

-  Zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. zestaw do segregacji odpadów Eco-Bin

-  Wycieczki o tematyce ekologicznej,

-  Warsztaty kulinarne – „ Eko Smaki Cezaka”

-  Udział w konkursach” m.in. Zdrowie na talerzu”, „ Jaki to owoc”,

-  Warsztaty ekologiczne dla uczniów pt.” Żywienie i zdrowie ,”Smaki ziemi łódzkiej”,

-  Akcja informacyjna na temat segregacji odpadów z okazji Dnia Ziemi.

www.zainwestujwekologie.pl