Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt realizacji programu: 35 505,61 zł.

  Dofinansowanie : 27 707,26 zł.

  Wkład własny: 7 798,35 zł.

  Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – październik 2016.

W/w program obejmował takie działania jak:

  • Akcja „Sprzątanie Świata”- kształtująca postawy proekologiczne wśród społeczności uczniowskiej (organizacja i podsumowanie akcji w EKO- pracowni)
  • Opracowywanie materiałów zebranych na zajęciach terenowych w Rogowie w ramach lekcji interdyscyplinarnej biologia i geografia
  • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej -organizacja i przeprowadzenie etapu szkolnego.( Styczeń 11 2017r)
  • Warsztaty ekologiczne dla uczniów okolicznych gimnazjów.
  • Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych w ramach konkursu „Segregujesz – nagrody otrzymujesz”. Selekcja odpadów komunalnych tj.: papier, szkło, plastik w pojemnikach do tego celu przeznaczonych na każdej kondygnacji szkoły.
  • Wycieczki o tematyce ekologicznej. Opracowywanie i prezentacja graficzna materiałów pozyskanych na wyjazdach.
  • Konkurs szkolny pn ” Najlepszy przyrodnik w szkole”- organizacja i przeprowadzenie.
  • Lekcje otwarte interdyscyplinarne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego Eko-pracowni.
  • Zajęcia pedagogizacji z zakresu zdrowia i zdrowego stylu życia dla uczniów i ich rodziców.

www.zainwestujwekologie.pl